MB buhalterinė apskaita Marijampolėje. Kiekvienas verslininkas ir įmonės savininkas privalo vesti finansinę apskaitą.

Analizuodamas einamąsias pajamas ir išlaidas, kontroliuodamas pinigų srautus, savininkas visada žinos įmonės situaciją, gebės laiku reaguoti į įvairius pokyčius. 

MB apskaita naudojama duomenims ruošti esamai įmonės būklei analizuoti ir valdymo sprendimams priimti. 

Įmonės apskaita apima ataskaitas, kuriose yra informacijos apie:

  • prekių pardavimas (produkcijos pardavimas);
  • gamybos ir pardavimo sąnaudos ir išlaidos (gamybos savikaina);
  • atsiskaitymų už įsipareigojimus statusas (gautinos ir mokėtinos sumos);
  • faktiniai ir būsimi įplaukos ir mokėjimai.

Remdamasis šiomis ataskaitomis, savininkas ar vadovas matydamas įmonės finansinę padėtį sprendžia, kaip keisti ar tobulinti jo turimo verslo veiklą. 

Pavyzdžiui, mažinti gamybos kaštus, didinti pelningesnių produktų gamybą, ieškoti papildomų finansavimo šaltinių.

MB buhalterinė apskaita Marijampolėje

Finansų apskaitą smulkiam verslui gali vesti buhalteris finansininkas, ekonomistas arba pats vadovas. Ataskaitos dažniausiai yra pagrįstos apskaitos duomenimis.

MB buhalterinė apskaita Marijampolėje.

Pinigų realizavimas ir gavimas yra skirtingi rodikliai. 

Pavyzdžiui, pirkėjas gavo produktus su atidėtu mokėjimu. Fiksavimas įvyko tuo metu, kai pirkėjas pasirašė sąskaitą, o pinigai iš jo buvo įskaityti į sąskaitą po 10 dienų.

Verslo finansinė apskaita, parodo planuojamas ir faktines įsipareigojimų įplaukų ir mokėjimų sumas. Tai daroma kas mėnesį, ketvirtį ir metus.

Patikėkite savo mb įmonės apskaitą, buhalteriją mums. Rūpinkitės ir tobulinkite savo verslą o mes pasirūpinsime jūsų mb apskaita buhalterija.

Daugiau info čia

By Rokas