Mažoji bendrija apskaita.

Mažoji bendrija apskaita. Kaip supaprastinti smulkiojo verslo apskaitą?

Skirtingai nuo didelių įmonių, mažos įmonės gali vykdyti supaprastintą apskaitą ir pateikti tik kelias apskaitos formas – kaip vesti mb apskaita, supaprastintą apskaitą.

Kaip tvarkyti mažosios bendrijos apskaita įrašus ir suprasti, ar jums reikia buhalterio.

Vadovaudamiesi įstatymo raide, pavieniai verslininkai ir organizacijos kasmet mokesčių tarnybai praneša apie savo veiklos rezultatus. 

Buhalterinė apskaita padeda susisteminti informaciją apie įmonės ekonominį gyvenimą. 

Atsižvelgiant į organizacinę ir teisinę formą, mazosios bendrijos buhalterija pasirinktą mokesčių režimą ir veiklos rūšis, apskaita gali būti vykdoma įvairiais būdais. 

Šiame straipsnyje kalbame apie mazosios bendrijos apskaita skyriuje priimtus standartus ir bandome išsiaiškinti, ar realu apsieiti be specializuoto specialisto.

Apskaita, mb buhalterija yra nuolatinio informacijos apie įmonės ekonominę veiklą, jos turtą ir įsipareigojimus rinkimas.

Kodėl jums reikia apskaitos?

Jeigu verslas nėra didelis, atrodo, kad visą informaciją apie pinigų srautus ir įsipareigojimus galima laikyti galvoje, arba užtenka svarbiausius dalykus rašyti užrašų knygelėje, o apskaitos tvarkyti nėra prasmės.  

Tiesos šiek tiek yra mažoji bendrija apskaita, kuo mažesnis verslas ir sandorių skaičius, tuo lengviau sekti sandorius. Tačiau kompetentinga apskaita leidžia ne tik fiksuoti ekonominio gyvenimo faktus. 

Jos dėka galite:

  • Įvertinkite tikrąją įmonės finansinę padėtį
  • Stebėti įmonės darbą ir nustatyti neatitikimus prognozėms
  • Rasti rezervus
  • Nustatyti pelningus ir nepelningus sandorius
  • Stebėti veiklos atitikimą teisės normoms
  • Pateikite ataskaitas laiku, laikantis tvarkaraščio
Mažoji bendrija apskaita

Mažoji bendrija apskaita, taisyklės ir pagrindinės sąvokos.

Apskaitos pagrindas yra pirminių dokumentų, atitinkančių konkrečias verslo operacijas, tvarkymas. 

Tai išankstinės sąskaitos, sąskaitos faktūros jų rinkimas ir askaita. 

Galite mazosios bendrijos buhalterija naudoti vieningas pirminių dokumentų formas arba sukurti jas savarankiškai – svarbiausia, kad jose būtų visa informacija, nurodyta įstatymuose. 

Kai kurių dokumentų atveju privaloma naudoti standartines formas.

Informacija iš pirminių dokumentų įrašoma į apskaitos registrus – popierinius arba elektroninius dokumentus išrašus, žurnalus, lenteles.

Kiekviena mazoji bendrija buhalterija įmonė savarankiškai pasirenka, kuriuos registrus naudoti, naudoti standartines formas ar susikurti savo.

Informacija iš pirminio šaltinio į registrus įrašoma pagal dvigubo įrašo principą, atspindintį materialinių prekių atvykimą ir vartojimą. 

Pavyzdžiui, žaliavų pirkimas yra medžiagų atvykimas gamybai ir tuo pačiu – lėšų sąskaita. Kiekvieno pirminio dokumento kvitas (debetas) rašomas viename stulpelyje, o išlaidos (kreditas) pinigine išraiška – antrame.

Debeto ir kredito nustatymas nurodant sąskaitas vadinamas žurnalo įrašu.

Pagal kiekvienos sąskaitos įrašus apskaičiuojamas likutis – skirtumas tarp jos debeto ir kredito apyvartos per tam tikrą laikotarpį, kuris gali būti lygus nuliui.

Savo įmonės mažoji bendrija apskaita patikėkite mums.

Sąskaitos skirstomos į aktyvias – atspindinčias įmonės turtą, pasyvias – atspindinčias lėšų šaltinius ir išlaidas. 

Patikėkite visas buhalterines paslaugas profesionalams.  

Daugiau info čia

By Rokas